HOME
 

POŘÁDAJÍ

 

PŘEDSTAVENSTVO

  ZÁŠTITA
 

TÉMATICKÉ OKRUHY

 

TERMÍNY

  MÍSTO KONÁNÍ

 

KONTAKT

 

 

PROGRAM

 

 

REGISTRACE

 

 

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

 

 

UBYTOVÁNÍ

 

  FAKULTATIVNÍ TURISTICKÝ PROGRAM
  SPONZOŘI AKCE

 

OBĚDOVÁ SYMPOZIA

   
 

ONLINE

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

DOWNLOAD

  PROGRAM AKCE
 

PŘIHLÁŠKA REGISTRACE (celá akce) 

  PŘIHLÁŠKA REGISTRACE (jednodenní)