REGISTRACE


Registrační poplatky na celou akci:


Členové STL ČLS JEP

Účastník

do 30. 6.

do 6. 9.

po 6. 9.

Lékaři

1.600,- Kč

1.800,- Kč

2.000,- Kč

SZP

900,- Kč

1.100,- Kč

1.300,- Kč

Studenti

700,- Kč

900,- Kč

1.100,- Kč

Nečlenové STL ČLS JEP

Účastník

do 30. 6.

do 6. 9.

po 6. 9.

Lékaři

1.900,- Kč

2.100,- Kč

2.300,- Kč

SZP

1.100,- Kč

1.300,- Kč

1.500,- Kč


Registrační poplatek zahrnuje:
Odborný program včetně tlumočení, vstup na doprovodnou výstavu firem, veškeré materiály konference včetně sborníku abstrakt, cerfifikát, občerstvení během přestávek odborného programu, tři obědy (6., 7. a 8. 10.) a uvítací recepci.

 

Jednodenní registrační poplatky:

 

Členové STL ČLS JEP

Účastník

6. 10.

7. 10.

8.10.

Lékaři, VŠ

810,- Kč

810,- Kč

380,- Kč

SZP

510,- Kč

510,- Kč

280,- Kč

Nečlenové STL ČLS JEP

Účastník

6.10.

7.10.

8.10.

Lékaři, VŠ

950,- Kč

950,- Kč

450,- Kč

SZP

600,- Kč

600,- Kč

300,- Kč

Studenti

450,- Kč

450,- Kč

200,- Kč

 

 

Jednodenní registrační poplatek zahrnuje:
Odborný program včetně tlumočení (pokud je daný den anoncováno), vstup na doprovodnou výstavu firem, veškeré materiály konference včetně sborníku abstrakt, jednodenní certifikát, občerstvení během přestávek odborného programu.

 

Jak se registrovat:
Registrovat na celou akci se můžete online. Dále je Vám k dispozici PDF přihláška na celou ackci a jednodenní PDF přihláška, které po vyplnění zašlete spolu s potvrzením o platbě registračního poplatku poštou na adresu sekretariátu konference Conference Partners Prague, Sokolská 26, 120 00 Praha 2, faxem na číslo 224 261 703 nebo e-mailem jako přílohu na adresu transfuze@conferencepartners.cz.
Přihlášky, které sekretariát obdrží včetně platby registračního poplatku nejpozději do 30. června 2011 budou považovány za registraci v termínu. Po tomto datu je třeba uhradit zvýšený registrační poplatek.

Úhrada registračního poplatku:
Registrační poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet Conference Partners Prague, číslo účtu 176 573 822 / 0300 u ČSOB Praha 2, Anglická 20 (konstantní symbol 0308, variabilní symbol 06082011). Potvrzení o provedené úhradě (kopii ústřižku složenky nebo výpisu z účtu) přiložte k vyplněné přihlášce a zašlete poštou na adresu sekretariátu konference Conference Partners Prague, Sokolská 26, 120 00 Praha 2, faxem na číslo 224 261 703 nebo e-mailem jako přílohu na adresu transfuze@conferencepartners.cz.

Registrační poplatek můžete také uhradit platební kartou VISA nebo Eurocard/Mastercard. V tomto případě, prosím, vyplňte potřebné informace v dolní části přihlášky.

Zrušení registrace:
Zrušení registrace lze provést pouze písemně nejpozději do 6. září 2011. Platba bude vrácena po odečtení stornovacího poplatku ve výši 20 % z celkově uhrazené částky. Po tomto datu platbu vrátit nelze, ale budou Vám zaslány všechny materiály konference.