SEMINÁŘE V RÁMCI PROJEKTU HEUREKA

(Národní muzeum, esf, EU, CME - Centre for Modern Education)

 

 

 

Informace

 

Termíny a místa konání

 

Program

 

Přihláška

 

Kontakty

 

 

 

Program:

 

Cíle seminářů
1/ Prezentace možností využití projektu HEUREKA ve výuce (PedF UK)
2/ Praktické seznámení účastníků s BOV a jeho využitím ve výuce (lektor)
3/ Informovat o příkladech fungující praxe z různých (nejlépe pilotních) škol (pedagogové, lektoři)
4/ Motivace učitelů a žáků do monitorovacích indikátorů

Délka trvání semináře

cca 6 hodin (9.30 – 15.30 hodin)

Předběžný program jednotlivých seminářů
 

09.30 - 09.40 - registrace účastníků
09.40 - 09.55 - zahájení semináře
- představení lektorů a členů týmu projektu Heureka,
- praktické informace k organizaci semináře

09.55 - 11.25 - ČÁST ZAMĚŘENÁ NA METODY BOV (lektoři: Z. Vácha, L. Rokos)
- představení BOV obecně – co je to, používané metody atd.
- prezentace badatelské výuky – ukázka a návrhy konkrétních hodin nebo témat
- praktický nácvik podobných aktivit

11.25 - 11.45 - kávová přestávka


11.45 - 13.15 - ČÁST ZAMĚŘENÁ NA PROJEKT HEUREKA (PedF UK, CfME)
- prezentace možností spolupráce - využití materiálů, badatelská hra, příspěvky, využití inspiromatu
- prezentace pracovních listů, metodik a praktický nácvik práce s nimi
- prezentace webu, elearningu, animací (dle technických možností dohromady nebo individuálně)
- prezentace zkušeností padagogů z pilotních škol

13.15 – 13.45 - přestávka na oběd

13.45 – 15.15 - diskuze, dotazy, prezentace možné účasti jednotlivých učitelů na projektu
15.15 – 15.30 - prezentace instituce, kde se seminář koná – možnosti spolupráce, návštěva expozic