SEMINÁŘE V RÁMCI PROJEKTU HEUREKA

(Národní muzeum, esf, EU, CME - Centre for Modern Education)

 

 

 

Informace

 

Termíny a místa konání

 

Program

 

Přihláška

 

Kontakty

 

 

 

Informace:

 

Dovolte, abychom vyučující přírodovědných předmětů pozvali na seminář během kterého, chceme představit 

nově vytvořené výukové materiály a jejich možnosti využití při badatelsky orientované výuce, včetně praktické ukázky.

 

Semináře se budou konat v následujících termínech a místech:

 

07. 2. 2014 - Praha, Národní Muzeum, Nová Budova, Vinohradská 612/1, 110 00 Praha 1 (www.nm.cz)

14. 2. 2014 - Brno, Moravské Zemské Muzeum, učebna CITeM, Kapucínské nám. 2/4, Brno (http://www.mzm.cz/)

28. 2. 2014 - Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava (http://muzeum.ji.cz)

07. 3. 2014 - Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec (http://www.kvkli.cz)

14. 3. 2014 - Šternberk, Expozice času, ČSA 19, 785 01 Šternberk (http://www.expozicecasu.cz)

21. 3. 2014 - Praha, Národní Muzeum, Nová Budova, Vinohradská 612/1, 110 00 Praha 1(www.nm.cz)

28. 3. 2014 - České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice (http://www.pf.jcu.cz)

04. 4. 2014 - Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem (http://www.muzeumusti.cz)

11. 4. 2014 - Brno, Moravské Zemské Muzeum, učebna CITeM, Kapucínské nám. 2/4, Brno (http://www.mzm.cz/)

07. 5. 2014 - Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 (http://www.muzeumhk.cz)

23. 5. 2014 - Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň (http://www.zcm.cz)

30. 5. 2014 - Ostrava, Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava (http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/muzeum)

06. 6. 2014 - Teplice, Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice (http://www.muzeum-teplice.cz)

13. 6. 2014 - Ostrava, Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava (http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/muzeum)

 

Semináře jsou součástí projektu HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“,

podporovaného z Operačního programu OPVK.

 

Výukové materiály, které vznikají v rámci projektu „HEUREKA!“ Vám mají usnadnit výuku přírodovědných předmětů a

zavést do výuky pedagogické postupy založené na badatelsky orientovaných metodách. Cílovou skupinou jsou žáci

2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.  Výukové materiály jsou z 10 přírodovědných

oborů a jsou rozděleny do 30 témat. Každé téma se skládá z pracovního listu, animace, elearningové lekce, krátké video

ukázky a připravena je také 10ti kolová badatelská hra. V současné době, jsou pro Vás tyto materiály již přístupné na

webových stránkách projektu (http://www.objevuj.eu).

 

V případě zájmu Vás prosíme se zaregistrovat zde.

 

Těšíme se na Vaši účast na semináři.

 

S pozdravem za realizační tým projektu HEUREKA

 

Eva Kadlecová

Národní muzeum
Paleontologické oddělení