PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 2022

 Jméno

 Příjmení

 Titul
 Název pracoviště
 Instituce
 (V případě požadovaného daňového dokladu prosíme o fakturační adresu vč. IČO/DIČ.)
 PSČ  Město
 IČO  DIČ
 Telefon Fax E-mail
 Mou účast hradí společnost:

 

 Přihlašuji se k účasti na X. Konferenci NPF (01. - 03. 06. 2022) a hradím registrační poplatek ve výši:

Aktivní účast (1250 Kč)
Pasivní účast (2500 Kč)
 zavazuji se uhradit (prosím vyplňte):
 Kč

 Člen NPF - 20% sleva z reg. poplatku    
 Pregraduální student - 50% sleva z reg. poplatku

 
Bankovní spojení

Převod na účet:
ČSOB a. s., Anglická 20, 120 00 Praha 2, číslo účtu: 176 573 822 / 0300, KS: 0308, VS: 062022
IBAN:  CZ12 0300 0000 0001 7657 3822, BIC: CEKOCZPP

Pro platby kreditní kartou prosíme kontaktujte sekretariát NPF (Tel.: 224 262 110). / Odesláním přihlášky souhlasím s poskytnutím mých údajů v rámci GDPR za účelem realizace vzdělávací akce a udělení kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů (https://cuni.cz/UK-9056.html). Přihlášení k účasti podléhá následujícím stornovacím podmínkám: Stornování účasti před 01. 05. 2022 = 10% storno z registračního poplatku. Stornování účasti po 01. 05. 2022 = 50% storno z registračního poplatku.