PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 2019

 Jméno

 Příjmení

 Titul
 Název pracoviště
 Instituce
 (V případě požadovaného daňového dokladu prosíme o přesnou fakturační adresu.)
 PSČ  Město
 IČO  DIČ
 Telefon Fax E-mail
 Mou účast hradí společnost:

 

 Přihlašuji se k účasti na IX. Konferenci NPF (24. - 26. 4. 2019) a hradím registrační poplatek ve výši:

Aktivní účast (1250 Kč)
Pasivní účast (2500 Kč)
 zavazuji se uhradit (prosím vyplňte):
 Kč

 Člen NPF - 20% sleva z reg. poplatku    
 Pregraduální student - 50% sleva z reg. poplatku

 
Bankovní spojení

Převod na účet:
ČSOB a. s., Anglická 20, 120 00 Praha 2, číslo účtu: 176 573 822 / 0300, KS: 0308, VS: 042019
IBAN:  CZ12 0300 0000 0001 7657 3822, BIC: CEKOCZPP

Pro platby kreditní kartou prosíme kontaktujte sekretariát NPF (Tel.: 224 262 110). / Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů.