PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 2024

 Jméno

 Příjmení

 Titul
 Název pracoviště
 Instituce
 (V případě požadovaného daňového dokladu prosíme o fakturační adresu vč. IČO/DIČ.)
 PSČ  Město
 IČO  DIČ
 Telefon Fax E-mail
 Mou účast hradí společnost:

 

 Přihlašuji se k účasti na XI. Konferenci NPF (16. - 18. 10. 2024) a hradím registrační poplatek ve výši:

Aktivní účast:
před 15.7.2024 1500 Kč / 58 EUR
po 15.7.2024 2000 Kč / 77 EUR

Pasivní účast:
před 15.7.2024 3000 Kč / 116 EUR
po 15.7.2024 4000 Kč / 154 EUR
 zavazuji se uhradit (prosím vyplňte):
 Kč / EUR

 Pregraduální student - 50% sleva z reg. poplatku

 
Bankovní spojení / Platba

Převod na účet:
ČSOB a. s., Anglická 20, 120 00 Praha 2, číslo účtu: 176 573 822 / 0300, KS: 0308, VS: 102024
IBAN:  CZ12 0300 0000 0001 7657 3822, BIC: CEKOCZPP
Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení!

Odesláním přihlášky souhlasím s poskytnutím mých údajů v rámci GDPR za účelem realizace vzdělávací akce a udělení kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů (https://cuni.cz/UK-9056.html).

Přihlášení k účasti podléhá následujícím stornovacím podmínkám: Stornování účasti před 01. 09. 2024 = 10% storno z registračního poplatku. Stornování účasti po 01. 09. 2024 = 50% storno z registračního poplatku.