Hlavní stránka

 

Informace

 

Kazuistiky

 

Program

  Informace o ubytování
   

 

 

 

Ke Stažení (Adobe Acrobat FilePDF)

 

Anonce

 

Program

 

Ubytovací Formulář

 

 

Sekretariát kursu:


Conference Partners Prague s.r.o.

Sokolská 26
120 00 Praha 2

Tel.: 224 262 108
Fax: 224 261 703
E-mail:

zein@conferencepartners.cz

 

Web:

www.conferencepartners.cz/EPO2010


Vědecký sekretariát:


Centrum extrapyramidových onemocnění
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika, VFN a 1.LF UK
Kateřinská 30, 128 20 Praha 2
Tel.: 224 965 539

Fax: 224 916 980
E-mail:
eruzi@lf1.cuni.cz